Dotazník

DOTAZNÍK


Průzkum "Příčiny nejčastějších zdravotních problémů"
Akné je onemocnění, které postihuje velké procento dětí a dospívajících. Akné není pouze kosmetický problém, ale v některých případech velmi závažné onemocnění se vznikem jizev, postižením kostí a psychickými problémy.

Na našem pracovišti probíhá studie epidemiologie akné. Jedná se o největší odbornou studii v ČR zaměřenou na faktory, které způsobují a/nebo zhoršují akné.


Dotazník byl sestaven ve spolupráci se statistikem, aby jeho výsledky byly validní. Je určen všem dětem (s projevy akné nebo bez akné) od 10 let a více, též dospělým. Výsledek bude publikován v impaktovaném časopise a přednesen na kongresu pro pediatry, dermatology a praktické lékaře. Pokud se budete chtít zapojit do této studie, budeme velice vděčni, neboť můžete pomoci mnoha dětem a jejich rodičům.


CHCI VYPLNIT DOTAZNÍK